• Obra: Comprovació estructural d’aerogeneradors a Cambrils (Baix Camp, Tarragona)
  • Descripció: El projecte consisteix en la construcció d’un molí de vent de 12m d’altura de la casa Baiwind, per una cooperativa agrícola que necessitava energia per treure aigua del subsòl per regar un camp d’oliveres i donar servei a les petites instal·lacions rurals. El projecte va comptar amb una beca LIFE de la Unió Europea, per a potenciar l’ús d’energies renovables: LIFE 13 ENV/ES/1513 COOP 2020.
  • Promotor: Cooperativa Agrícola de Cambrils
  • Missió: Redactors del projecte d’estructures
  • Projecte: 2015 | Obra: 2015