• Obra: Informe de solidesa de l’edifici principal de l’Hospital de Vic i disseny d'una coberta lleugera per l'aparcament dels treballadors (Osona, Barcelona)
  • Descripció: Després de l’aparició d’esquerdes en el sotacoberta de l’edifici principal i que comporten perill evident de despreniments, es decideix fer un informe de solidesa per saber-ne les causes i proposar-ne solucions. Es troben els motius principals i s’actua puntualment sobre ells, solucionant de forma total el problema, s’assegura la façana i es cobreix amb un logotip de gran format.
  • Promotor: Consorci Hospitalari de Vic
  • Missió: Redactors del projecte d’estructures
  • Fases Projecte: 2014/2016| Fases d'Obra: 2014/2016