• Obra: Rehabilitació parcial del Monestir de Sant Cugat del Vallès, BCIN (Vallès Occidental, Barcelona)
  • Descripció: El projecte consisteix en la rehabilitació del sector sud de l'església del Monestir, després de dècades sense manteniment, especialment malmesa la pedra de la façana i els remats de la coberta. S'han consolidat els murs, corregit desperfectes i segellat junts, igualment en els contraforts, impermeabilitzat els remats, i corregit forces actuacions recents un tant desafotunades que deslluïen el gran valor patrimonial de l'edifici, declarat Monument Nacional. A més, s'han executat tots els preparatius necessaris en els finestrals per tal que es puguin completar els vitralls de la façana sud de forma definitiva durant els propers mesos de 2020
  • Promotor: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
  • Missió: Coautors Projecte de Rehabilitació i Direcció d'Obra (Direcció d'Execució: Núria Vilaplana)
  • Projecte: 2018 | Obra: 2019-20