• Obra: Projecte de consolidació estructural i nova coberta d’un mas vallesà a Palau-solità i Plegamans, BCIL (Vallès Occidental, Barcelona)
  • Descripció: Projecte de millora de l’estructura portant de l’edifici històric, i modificació de les pendents i orientació de la coberta original, ja que l’estructura havia quedat molt malmesa pel desús i l’entrada continuada d’aigua. Col.locació aïllament tèrmic als murs exteriors, per reduir el seu consum energètic. A nivell patrimonial, s’han conservat els elements més destacats (sostre de voltes a la catalana i bigues d’ala estreta de la casa Torras, ja desapareguda) i s’han treballat els nous detalls buscant solucions autòctones de construccions properes (xemeneia, cornises, espantabruixes…).
  • Promotor: Particular
  • Missió: Redactors del Projecte d’Estructures i Direcció d'Obra (Direcció d'Execució: Núria Vilaplana)
  • Projecte: 2015 | Obra: 2015-16