• Obra: Rehabilitació i consolidació estructural de l'Orgue de la Catedral de Tarragona, BCIN (Tarragonès, Tarragona)
  • Descripció: El projecte consisteix en retorn de les grans portes de l'Orgue, de 35m2 cadascuna, a la seva posició original, formant part d'un equip multitudinari dirigit pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC)
  • Promotor: Bisbat de Tarragona
  • Missió: Responsables consolidació estructural
  • Projecte: 2017 | Obra: En curs