• Obra: Projecte d’estructures d’un edifici plurifamiliar a Ginebra (Cantó de Ginebra, Suïssa)
  • Descripció: El projecte consisteix en el disseny de l’estructura de formigó armat d’un edifici residencial plurifamiliar a la zona est de la capital de la Romandia. El projecte, concebut, calculat i retolat segons la normativa Suïssa, consta de 10 grans apartaments de luxe i una planta soterrada dedicada a aparcament, i està situat a la localitat de Chêne-Bougeries, actualment integrada a Ginebra.
  • Promotor: Particular
  • Missió: Redactors del projecte d’estructures
  • Projecte: 2015 | Obra: En curs