• Obra: Rehabilitació, noves passeres i accessos de la coberta, i hissada d'una creu de gran format de la Basílica de Santa Maria del Mar, BCIN (Barcelonès, Barcelona)
  • Descripció: El projecte pretén donar accessibilitat restringida a la coberta de l’edifici patrimonial, mitjançant uns accessos i passeres de fusta natural que constitueixen un recorregut-mirador. També hem supervisat la hissada d'una creu de gran format sobre l'altar.
  • Promotor: Parròquia de Santa Maria del Mar i Departament de cultura i mitjans de comunicació. Generalitat de Catalunya
  • Missió: Co-autors del Projecte de rehabilitació i Direcció d'Obra (Co-autor del Projecte d'Arquitectura: Josep Maria Esquius; Co-autor de la Direcció d'Obra: Jordi Portal; Direcció d'Execució: Elias Sans). Responsables tècnics de l'hissada d'una creu de gran format
  • Projecte: 2014/15 | Obra: 2015/16