• Obra: Ampliació Habitatge Unifamiliar Aïllat a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental, Barcelona)
  • Descripció: El projecte consisteix en l'ampliació d'una casa aïllada per tal de doblar-ne la superfície habitable. Restriccions en pressupost i l'existència d'una falla sísmica propera van requerir enginyoses solucions tècniques per poder tirar endavant el projecte. En fase de construcció es va dur a terme un control estricte d'aïllaments i qualitats dels tancaments, per assegurar la millor sensació de confort interior. El disseny s'adapta a la geometria de l'habitatge inicial i al desnivell de la parcel·la, aprofitant els pendents i forma de la coberta existent i integrant el disseny i acabats exteriors al general, per tal que tot l'edifici final sembli fet de la mateixa època
  • Promotor: Particular
  • Missió: Projecte d'Arquitectura i Estructura de l'ampliació i Direcció d'Obra (Direcció d'Execució: Núria Vilaplana)
  • Projecte: 2015 | Obra: 2016